Nạp thêm gas R410A cho máy lạnh

15.000 10.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R410A, nạp thêm gas R410A giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R410A sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

Nạp thêm Gas R410A cho máy lạnh
Nạp thêm gas R410A cho máy lạnh

15.000 10.000