Nạp thêm gas R32 cho máy lạnh

14.000 9.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R32, nạp thêm gas R32 giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R32 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

Nạp thêm Gas R32 cho máy lạnh
Nạp thêm gas R32 cho máy lạnh

14.000 9.000