Nạp thêm gas R22 cho máy lạnh

10.000 7.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R22, nạp thêm gas R22 giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R22 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

Nạp thêm Gas R22
Nạp thêm gas R22 cho máy lạnh

10.000 7.000