Showing all 8 results

-30%
10.000 7.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R22, nạp thêm gas R22 giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R22 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

-36%
14.000 9.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R32, nạp thêm gas R32 giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R32 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

-33%
15.000 10.000

Khi nào thì cần nạp thêm gas R410A, nạp thêm gas R410A giá bao nhiêu, máy lạnh hết gas R410A sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoạt động và làm tốn điện

-40%

Vệ sinh máy lạnh

Vệ sinh máy lạnh 1.5hp

250.000 150.000

Vệ sinh máy lạnh 1.5hp là việc cần làm thường xuyên 3 - 4 tháng/lần vì sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh

-40%

Vệ sinh máy lạnh

Vệ sinh máy lạnh 1hp

250.000 150.000

Vệ sinh máy lạnh 1hp là việc cần làm thường xuyên 3 - 4 tháng/lần vì sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh

-33%

Vệ sinh máy lạnh

Vệ sinh máy lạnh 2hp

300.000 200.000

Vệ sinh máy lạnh 2hp là việc cần làm thường xuyên 3 - 4 tháng/lần vì sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh

-30%

Vệ sinh máy lạnh

Vệ sinh máy lạnh âm trần

500.000 350.000

Vệ sinh máy lạnh âm trần là việc cần làm thường xuyên 3 - 4 tháng/lần vì sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh

-29%
350.000 250.000

Vệ sinh máy lạnh tủ đứng là việc cần làm thường xuyên 3 - 4 tháng/lần vì sau một thời gian sử dụng sẽ có hiện tượng bị bám bụi ở dàn nóng và dàn lạnh